میان ترم تمام شد

الان چند تا حس رو باهم دارم. از همه بیشتر اینکه خیلی خسته ام خمیازهخوشحالم چون میانترم هام تموم شده اوه خوشحالم چون میتونم تا چند وقت هر وقت خواستم بیام اینجا و استرس امتحان نداشته باشم نیشخندخوشحالم چون فردا میرم شهرمون و همه رو میبینم قلباسترس دارم چون اصلا مسافرت تو زمستون رو دوست ندارم و از مسیری که میخوایم بریم میترسم چون همش دره داره و راهش خیلی باریک البته فقط دو ساعت از راهش اینطوریگریهاسترسناراحتم چون نمی دونم بعد از مریضی بابا که هنوز ندیدمش نمی دونم وقتی میبینمش میتونم خودمو کنترل کنم یا نهناراحت تازه از الان غصه ی برگشتمون رو که چه جوری ازشون دل بکنم و باز چه جوری از اون مسیر ( البته اگه سالم برسیم)برگردم رو هم میخورمنگران  اگه انشالله با رانندگی و اعتماد به نفسی از خود راضیکه شوهر من داره برگردم سعی میکنم از پسرم بنویسمبای بای

/ 0 نظر / 15 بازدید